RDW geeft toch een vervangend rijbewijs af voor een cliënt in Azië.

Het regent de laatste tijd rijbewijzen lijkt het wel!

In deze zaak was het rijbewijs van een buitenlandse cliënt met een Nederlands rijbewijs gestolen. Daarna werd er keurig aan alle formaliteiten van de RDW voldaan om zo een vervangend rijbewijs te krijgen. De RDW wees echter het verzoek af, omdat zij geen EU- ingezetene (meer) was.

Vervelend was dat deze cliënt het rijbewijs voor het werk nodig had en in dat Aziatische land een extra scherp politietoezicht was. Er was dus haast bij!

Vervolgens is er een voorlopige voorziening opgestart bij de Rechtbank. De RDW kreeg toen door dat er niet alleen haast was, maar er terecht werd geklaagd! Na een belletje met de RDW en goed overleg, kon de zaak worden ingetrokken en krijgt cliënt het vervangende rijbewijs.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/RDWAdvocaat