Artikelen door H.J.G. Dudink

RDC onderzoekt datalek

Op 24 maart kreeg RDC het bericht dat er op internet voertuig- en persoonsgegevens te koop zijn die mogelijkerwijs afkomstig zouden zijn van RDC. Direct na de melding is RDC een onderzoek gestart waarmee achterhaald kan worden of die gegevens inderdaad via RDC verkregen zijn. Nader onderzoek wees uit dat de gegevens inderdaad van RDC […]

De ‘openbare weg’ volgens de RDW.

Ik denk dat er binnenkort boetes gaan worden uitgedeeld, waarbij wordt aangegeven dat u ten onrechte op de openbare weg/eigen terrein/paden/bruggen/duikers stond geparkeerd. De RDW: ‘Een openbare weg is een weg, die vrij voor ieder toegankelijk is.’ Deze definitie impliceert een onbelemmerd, vrij gebruik voor alle verkeersdeelnemers op alle denkbare momenten. Dit kan dus ook […]

RDW trekt keuringsbevoegdheid voor APK-Keurmeester ten onrechte in!

Wat gebeurde hier allemaal? In 2019 trekt de RDW de keuringsbevoegdheid van een APK-keuring voor 12 weken in. Deze werd tijdens de procedure overigens teruggebracht naar 6 weken, maar dat terzijde. De APK-keurmeester zou de maximale cusumstand van 10 punten hebben overschreden. Tegen de intrekking is gelijk bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening opgestart bij […]

ILT zet achtervolging in op tachograaf- fraudeurs

Iedere vrachtwagen heeft er een: een tachograaf. Dit apparaat legt de snelheid vast en geeft de inspectie informatie over de rij- en rusttijden van chauffeurs. Met die tachografen wordt gefraudeerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) probeert tachograaffraudeurs een stap voor te zijn. Inspecteurs Edwin Schoonus, Bert van Voorthuizen en Martijn Klaassen vertellen hoe de […]

Nederlandse APK nu ook in België en Spanje mogelijk!

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. De keuringsplicht en de regelgeving staat in de Wegenverkeerswet 1994. Buiten Nederland kunt u alleen in België en Spanje een APK laten uitvoeren. Spanje hanteert andere keuringseisen voor de APK dan Nederland. Welke […]

Het ‘geheime’ Cusumsysteem van de RDW.

Eerder gaf ik al aan dat de RDW tegenwoordig werkt met een ‘de vervuiler betaalt systeem’. Een mix van de cusumstand van keuringsinstantie (KI) en keurmeester (KM) bepaalt nu de kans op een steekproef. Gemiddeld is er dus vaker een steekproef bij de KI’s en KM’s die het minder doen. Dat verklaart vaak het hogere […]

RDW sluit deuren voor bedrijfsleven en burgers

Voor het invoeren van een voertuig in Nederland, zou je als keuringsinstantie/monopolist als de RDW feitelijk niet veel meer hoeven doen dan het voertuig te ‘schouwen’ in het voorbijgaan. Dat is inmiddels binnen de EU bepaald en geldt zeker als het voertuig reeds een kenteken heeft gehad in een ander EU land. Dan zou de […]

Het ‘Cusumsysteem’, het strafpuntensysteem van de RDW.

Tegenwoordig werkt de RDW met een ‘de vervuiler betaalt systeem’. Een mix van de cusumstand van keuringsinstantie (KI) en keurmeester (KM) bepaalt nu de kans op een steekproef. Gemiddeld is er dus vaker een steekproef bij de KI’s en KM’s die het minder doen. Dat verklaart het hogere misserpercentage. Maar veel garagehouders en APK-keurmeesters vinden […]

Aanwezigheid van de APK-keurmeester bij de steekproef?

Ook hier zijn een hoop misverstanden over ontstaan, dus worden wij regelmatig gebeld wat wel of niet mag. Mag je als APK-keurmeester ‘in de buurt’ zijn? Je weet tenslotte niet wanneer de steekproefcontroleur komt? De regel is dat als het voertuig in een steekproef valt, de APK-keurmeester hierbij aanwezig dient te zijn. Dit betekent dat […]

Rijbewijs zoek op politiebureau!

Soms gaat het anders en ook in dit geval. Een cliënt moest zijn rijbewijs inleveren aan de politie en deed dat braaf. Tijdens de zitting wist de officier van justitie echter te vertellen dat hij het rijbewijs niet zou hebben ingeleverd, maar mijn cliënt wist heel zeker van wel. Vervolgens restte enkel het bellen met […]