De ‘openbare weg’ volgens de RDW.

Ik denk dat er binnenkort boetes gaan worden uitgedeeld, waarbij wordt aangegeven dat u ten onrechte op de openbare weg/eigen terrein/paden/bruggen/duikers stond geparkeerd.

De RDW:

‘Een openbare weg is een weg, die vrij voor ieder toegankelijk is.’

Deze definitie impliceert een onbelemmerd, vrij gebruik voor alle verkeersdeelnemers op alle denkbare momenten. Dit kan dus ook uw ‘eigen terrein’betreffen. Denk bijvoorbeeld aan de parkeerplaats die is bestemd voor de bezoekers aan uw bedrijf. Of: een parkeerplaats bij de supermarkt, die als bestemming heeft dat iedereen die bij de supermarkt boodschappen doet, daar kan parkeren. Het kan wel ‘eigen terrein’van de supermarkt zijn, maar iedereen kan daar parkeren. Het gaat hier dus tóch om openbare weg. Voor de vraag of een weg openbaar is of niet, is het niet relevant wie de eigenaar ervan is.

Een voertuig dat is aangemeld in de bedrijfsvoorraad of dat (nog) niet is tenaamgesteld en behoort tot uw bedrijfsvoorraad mag niet op de openbare weg worden gestald. De reden is dat deze voertuigen zijn vrijgesteld van voertuigverplichtingen.

De Wegenwet geeft geen definitie van begrip ‘weg’. Aangesloten kan worden bij de definitie uit de Wegenverkeerswet 1994:

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’.

Simpel gezegd: de weg, die er links en rechts naast ligt en datgene wat er onder ligt.

Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden, bermen en parkeerplaatsen/-terreinen.

Met het plaatsen van een bordje ‘privéterrein’ of ‘Verboden toegang art. …’, wordt geen enkele beperking op het gebruik van parkeerplaatsen aangebracht. Voor een ieder zijn de parkeerplaatsen toegankelijk. De toegang moet op een andere wijze worden belemmerd, bijvoorbeeld door slagbomen of parkeerbeugels.

De advocaat:

Bovenstaande is dus simpelweg onjuist. Als je er – als eigenaar –  geen openbare parkeerplaats van hebt gemaakt en dat (hoe dan ook) aangeeft, wie is de RDW dan om aan te geven dat ‘een ieder’ daar dan maar zijn auto mag parkeren en het tot openbare weg verklaren?

Ik zou zeggen, bel mij maar!

RDW-Advocaat/Hein Dudink