RDW trekt keuringsbevoegdheid voor APK-Keurmeester ten onrechte in!

Wat gebeurde hier allemaal? In 2019 trekt de RDW de keuringsbevoegdheid van een APK-keuring voor 12 weken in. Deze werd tijdens de procedure overigens teruggebracht naar 6 weken, maar dat terzijde. De APK-keurmeester zou de maximale cusumstand van 10 punten hebben overschreden.

Tegen de intrekking is gelijk bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening opgestart bij de bestuursrechter te Arnhem. Daarbij is aangegeven dat de telling niet klopte en niet inzichtelijk was. Voorts dat de belangen van de eigenaar, zoals omzetschade, niet werden gewogen. Daarbij werd eveneens duidelijk dat de RDW gebruik maakt van ‘geheime’ gradatielijsten, zodat de puntentelling niet kan/kon worden gecontroleerd.

Ondanks vorenstaande oordeelde de rechtbank te Arnhem echter dat de RDW wel terecht had geconcludeerd dat de cusumstand van 10 was overtreden. Hiertegen is Hoger Beroep bij de Raad van State aangetekend.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft echter een ander beeld dan die van de rechtbank te Arnhem.

Ten eerste dat ook indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de weigering tot afgifte van een keuringsbewijs, er wel degelijk bezwaar kan worden gemaakt tegen de bij de herkeuring geconstateerde gebreken, de kwalificatie en de toegekende strafpunten, die allemaal mede ten grondslag liggen aan de intrekking van de keuringsbevoegdheid.

Na die hobbel te hebben genomen, gaf de Afdeling bestuursrechtspraak aan dat bij de tijdens de steekproef geconstateerde gebreken, een code wordt vermeld. Deze code is echter gekoppeld aan de ‘geheime’ gradatielijst. Hiervan vindt de Afdeling dat derhalve niet kenbaar is hoe de kwalificaties zijn bepaald, of er sprake is van (vast) beleid en/of er sprake is van enige onredelijkheid. Nu de keurmeester daar geen enkel inzicht in kan/mag hebben, is dit volgens de Afdeling in strijd met de rechtszekerheid van de keurmeester.

Daarnaast maakte de geheime ‘gradatielijst’ het ook voor de Afdeling onmogelijk om de cusumstand te controleren en concludeerde de Afdeling tot een gegrondverklaring van het Hoger Beroep.

Soms duurt het even, maar dan heb je ook een uitspraak die er mag zijn!

Nu nog even naar de aangerichte schade kijken…

RDW-Advocaat/Hein Dudink