Aanwezigheid van de APK-keurmeester bij de steekproef?

Ook hier zijn een hoop misverstanden over ontstaan, dus worden wij regelmatig gebeld wat wel of niet mag. Mag je als APK-keurmeester ‘in de buurt’ zijn? Je weet tenslotte niet wanneer de steekproefcontroleur komt?

De regel is dat als het voertuig in een steekproef valt, de APK-keurmeester hierbij aanwezig dient te zijn. Dit betekent dat bij de aanvang van de steekproef de keurmeester die het voertuig heeft gekeurd en gemeld ook daadwerkelijk aanwezig moet zijn. Daar zit wel een heleboel ruis in het verhaal. Mag je bijvoorbeeld aangeven dat je er met 15 minuten bent?

Juridisch is het echter zo dat zodra er een steekproef wordt toegekend met een melding op het scherm, de steekproef al begint! De APK-keurmeester mag daarna de keuringslocatie niet meer verlaten.

In Toezichtbeleid 3.1.1 van de ‘Bijlage erkenninghouder APK 2018, staat dat de keuring binnen 15 minuten moet kunnen beginnen. Dit staat dus los van de aanwezigheid van de
APK-keurmeester.

Maar het kan dus niet zo zijn dat de steekproefcontroleur binnen komt lopen, om zich heen kijkt en vervolgens meteen weer de deur uitloopt als hij niet gelijk iemand kan vinden. Dat is eveneens niet de bedoeling! Indien dit gebeurt, neem dan direct contact met ons op. Let op uw Cusumstand!

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat