Boete voor Nederlandse beroepschauffeur in Duitsland voor rijden zonder rijbewijs ingetrokken.

In deze zaak kwam een beroepschauffeur bij mij die een bekeuring in Duitsland had gekregen van € 1250,- voor een rijverbod uit 2018 die hij al (lang) had uitgezeten.

Na bezwaar te hebben gemaakt ontving ik een schrijven, waarvan het Duits zo technisch-juridisch was, dat ook ik het a vijf keer lezen nog niet helemaal begreep. In het schrijven stond dat overigens ook al aangegeven; ’Für den (ausländischen) Laien sind die Enscheidungen niet nachzuvollziehen’…

Daarom is contact openomen met de rechtbank te Duitsland en bleek dat er terecht was geklaagd en de boete was kwijtgescholden. Kijk daar doen wij het voor!

Grappig was dat ook de rechtbank niet meer uit haar eigen brief (Beschluss) kwam en moest toegeven dat er nu wederom fouten in stonden. Maar daarna werd duidelijk dat de vervolging in 2018 niet goed was geadministreerd, waardoor deze chauffeur nog steeds het risico loopt om opnieuw een boete op te lopen.

De laatste rechtbank kon (kennelijk) die fout niet zelf herstellen en nu moet er bij de rechtbank die de boete in 2018 uitdeelde, verzocht worden om de door hun gemaakte fout te herstellen.

Also, das war doch nicht so pünktlich…

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/RDW-Advocaat